Sabtu, 22 Mei 2010

Carta Organisasi Panitia Sains Sek.Keb. Timbang Batu,Kota Marudu-2010

GURU BESAR
(EN. JUBILI BIN INTANG)

PENOLONG KANAN 1
(EN. AZIZ BIN SAMBAS)


KETUA PANITIA
(EN. FOWZI BIN BOMAN)


SETIAUSAHA
(CIK SOFIAH MITING)

BENDAHARI
(EN. NAIM EBIT)
TAKWIM panitia sains SK. Timbang Batu-2010

OBJEKTIF :
1. Menentukan matlamat dan objektif pengajaran dan pembelajaran tercapai secara terancang dan berkesan selaras dengan kehendak Falsafah Pendidikan Kebangsaan.

2. Bertanggungjawab meningkatkan prestasi pencapaian akademik P&P mata pelajaran yang berkaitan, khususnya dalam peperiksaan UPSR.

3. Mewujudkan semangat bekerjasama, bermuafakat, bantu membantu dan berkongsi fikiran, pengalaman dan kepakaran untuk memantap dan meningkatkan kecekapan dan keberkesanan di antara guru-guru mata
pelajaran.

4. Menggembleng tenaga guru-guru mata pelajaran sebagai pemimpin kurikulum, menyelaras, merancang, melaksana aktiviti-aktiviti P&P secara terancang, bersepadu, kreatif dan inovatif.

5. Bekerjasama dengan panitia dan persatuan mata-mata pelajaran lain di sekolah bagi mewujudkan interaksi antara guru-guru dan para pelajar.

6. Membantu pihak sekolah mengurus dan menyelia mata pelajaran secara sistematik dan berkesan

7. Mengelola dan mempastikan penggunaan sumber mata pelajaran secara optimum dan berkesan

8. Bekerjasama dengan panitia di sekolah-sekolah lain dan bertukar-tukar pendapat dan idea bagi meningkatkan tahap profesionalisme di kalangan guru-guru mata pelajaran


TAKWIN TAHUN 2010

Bil.

Tarikh

Aktiviti01.

08.01.2010 Mesyuarat Panitia Sains.
- Pentukan AJK Panitia Sains.


02.

22.01.2010
Mesyuarat tentang pengendalian peralatan sains termasuk, catatan penggunaan dan penyimpanan.
( Lap Top dan LCD )03.

04.02.2010
Mesyuarat kelas tambahan untuk murid-murid Tahun 6 yang akan menghadapi UPSR.


04.

08.02.2010
Mesyuarat untuk mengadakan kelas tambahan bagi murid-murid yang lemah mata pelajaran sains.


05.

11.02.2010
Mesyuarat Pentaksiran Sains.


06.

25.02.2010
Mesyuarat tentang penggubalan item ujian bulanan mata palajaran sains Tahun 1 hingga Tahun 6.


07.

04.04.2010
Mesyuarat tentang masalah dan hal-hal semasa yang berkaitan dengan pengajaran sains.


08.

26.04.2010
Mesyuarat untuk menentukan item soalan peperiksaan semester 1 bagi mata pelajaran sains Tahap
1 dan Tahap 2.


09.

22.07.2010
Mesyuarat untuk mengadakan program “Minggu Sains” SK. Timbang Batu.


10.

02.08.2010
Program pertandingan Kuiz Sains ( Tahap 1 dan Tahap 2)


11.
05.08.2010
Program Kuiz Sains bagi pelajar-pelajar Tahun 6.12.

17.08.2010
Laporan Pentaksiran Sains.


13.

19.08.2010
Program motivasi iaitu teknik menjawab soalan UPSR Sains kepada murid-murid Tahun 6.


14.

30.08.2010
Mengadakan ujian Pra-UPSR bagi murid-murid Tahun 6 sebagai persediaan menghadapi UPSR.15.

08.11.2010
Mesyuarat (post-mortem) berkaitan keseluruhan program panitia sains sepanjang thun 2007Disediakan oleh:…………………………

( FOWZI BIN BOMAN)

Ketua Panitia Sains.
SK. Timbang Batu
Kota Marudu.

Tiada ulasan:

Catat Ulasan